Topic Supervisor
Determining roughness coefficient for the rivers in Turkey Gökmen Tayfur
Determining effects of gullies on flash floods. Gökmen Tayfur
Drought analysis for the different river basins. Gökmen Tayfur
The trend analysis of rainfall of different durations in Aegean Region. Gökmen Tayfur
Seasonal trend analysis of rainfall for different basins. Gökmen Tayfur
Investigating dam break flood of Porsuk Dam Gökmen Tayfur
Investigating dam break flood of Alibey Dam Gökmen Tayfur
Groundwater resources in the Karaburun Peninsula (Izmir): data analysis and numerical modelling Alper Baba
Distribution of heavy metals in groundwater resources of Izmir City Alper Baba
Effects of geothermal fluid on groundwater resource: Case study; Alasehir Basin Alper Baba
Structural Health Monitoring of High-Rise Buildings. Engin Aktaş
Bayesian updating of the reliability of existing RC structures based on the inspections. Engin Aktaş
Modelling damage mechanisms of foam core composites subjected to low velocity impact loads. Engin Aktaş
Vibration Based Structural Health Monitoring. Engin Aktaş
Structural Analysis and Assesment of Traditional Turkish Buildings. Engin Aktaş
Evaluating Reservoir Operation Strategies for Defeating Water Quality Deterioration (Baraj Haznelerinde Su Kalitesinin Bozulmasını Engelleyici İşletim Stratejilerinin Değerlendirilmesi) şebnem Elçi
Quantifying Vertical Mixing in Stratified Reservoirs (Düşeyde Tabakalaşmış Baraj Göllerinde Karışımın İncelenmesi) şebnem Elçi
Assessment of Current Operational Strategies for Hydroelectric Power Energy Plants Under Construction (Türkiye'de İnşa Edilen HES'lerde Mevcut İşletim Stratejilerinin Değerlendirilmesi) şebnem Elçi
Development of a Methodology for Fast Track Seismic Risk Assessment of Existing Building Stocks (Mevcut Yapı Stoklarının Sisimik Risklerinin Belirlenmesinde Hızlı Yöntem Geliştirilmesi) Cemalettin Dönmez
Strengthening and Restoration of an Existing Masonry-Wall-Wood Frame Structure (Mevcut bir Taş Yığma Ağaç çerçeve Yapının Restorasyon ve Güçlendirilmesi) Cemalettin Dönmez
Identification of Site Specific Characteristic Period of Ground Motion (Yer Hareketlerinin Sahaya özel Karakteristik Periyodlarının Saptanması) Cemalettin Dönmez
Behavior of Eccentric Beam-Column Connections under Cyclic Loading (Dış Merkezli Kiriş Kolon Birleşimlerinin Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışı) Cemalettin Dönmez
Yığma taş yapılı hanların performans analizi. Gürsoy Turan
Kablolu Köprülerde Hasar tespiti Gürsoy Turan
Rüzgar yüklere karşı membran çatılı sistemlerin analizi ve tasarım önerileri Gürsoy Turan
İki sönümleme konumu bulunan bir amortisörün sismik izolasyonlu bir binaya olan faydasının incelenmesi. Gürsoy Turan
Silt Muhtevasının Koni Penetrasyon Direncine ve Boşluk Suyu Basıncına Etkisinin PFC2D ile Analizi Determination of Effects of Silt Content on Cone Penetration Resistance and Pore Water Pressure by using PFC2D ) Nurhan Ecemiş
Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Koni Direncine Etkisinin Arazi Deneyleri ile Araştırılması ( Determination of Effects of Consolidation Characteristics of Silty Sands on Cone Penetration Resistance by Field Tests ) Nurhan Ecemiş
Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin Sıvılaşma Direncine Etkisinin Küçük ölçekli Laminer Kutu ile Araştırılması ( Effects of Consolidation Characteristics of Silty Sands on Liquefaction Resistance by Using Small Scale Laminar Box ) Nurhan Ecemiş
Effects of Mica Content on CPTu and Dynamic Test Results (Mika Danelerinin CPTu ve Zeminlerin Dinamik özelliklerine Etkisi) Nurhan Ecemiş
çelik fiber katkılı betonarme kirişlerin darbe dayanımı (Impact resistance of steel fiber reinforced concrete beams) [Deneysel/Experimental] Selçuk Saatcı
çelik fiber katkılı betonarme döşemelerin darbe dayanımı (Impact resistance of steel fiber reinforced concrete slabs) [Deneysel/Experimental] Selçuk Saatcı
Darbe yükü altındaki betonarme döşemelerin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi (Finite element modelling of reinforced concrete slabs subjected to impact loads) [Analitik/Analytical] Selçuk Saatcı
Use of Perlite to produce geopolymers. Tahir Kemal Erdem
Production of cement-free concrete using pozzolanic admixtures. Tahir Kemal Erdem