Ögrenci Bilgi Sistemi


TANITIM

     
     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik takvime bağlı olarak, öğrenci, akademik, idari personel ve velilere doğru ve eksiksiz bilgiyi zamanında iletmek ve diğer kurumlarla ilgili yazışmaların yapılarak iletişimin sağlanması çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.

     Eylül ayında Enstitümüzü kazanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla akademik yıl başlar. Daha sonra eski öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri yapılır.

     Her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. Öğrenciler herhangi bir sorunu olduğunda önce danışmanından yardım alır. Bölüm sekreterleri, danışman, öğrenci ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlar. Sınav listeleri, karneler ile yarıyıl izinleri, yatay geçişler vb. yazışmaları ve evrakların zamanında ilgili yerlere ulaştırılmasını yürütür.

     Akademik takvim ve buna bağlı olarak kaydı silinecek ve mezun öğrencilerin belirlenmesi, öğrenci ve not listelerinin fakültelere iletilmesi, istatistikler, öğrencilere ait askerlik belgelerinin ilgili askerlik şubelerine gönderilmesi, öğrenci belgesi, transkript, sınav listelerinin ve karne dökümlerinin hazırlanması işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

     Bahar döneminde lisansüstü eğitime başlayacak öğrencilerin kayıtları ve eğitime devam eden lisans ve lisansüstü öğrencilerin kayıt yenilemeleri yapılır. Yaz aylarında, “Yaz Okulu” işlemleri, yatay geçiş başvuruları alınır. Yeni alınacak öğrenciler için periyodik hazırlıklar yapılır. Her dönem sonunda onur ve yüksek onur öğrencileri belirlenerek belgeleri hazırlanır. Fakülte Dekanlıkları veya Rektörlükçe yapılacak törenle belgeler öğrencilere verilir.

     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Öğrenci İşleri programı kullanılmaktadır. Halen kullanılan programın eksikliklerinin tamamlanmasına devam edilmektedir. Öğrenci İşleri programının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir yazılımın geliştirilmesine de başlanmıştır.